جدیدترین متن عاشقانه غمگین خداحافظی و دل نوشته های زیبا کوتاه جذاب

16,106

 جدیدترین متن عاشقانه غمگین خداحافظی و دل نوشته های زیبا کوتاه جذاب

متن عاشقانه غمگین این روزهای کمتر کسی را پیدا می کنید که در یک رابطه عاشقانه نباشد رابطه عاشقانه نه به دوستی بین دو جنس مخالف بلکه رابطه بین پدر و پسری و مادر و دختری یا دوستی بین دو دوست به همین دلیل شما نیاز به متن های عاشقانه غمگین و زیبا و پرمعنا دارید لذا مجموعه متن عاشقانه غمگین زیبا اماده شده است

 

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

متن عاشقانه غمگین کوتاه

 

یکی از لذتهایی که دیگه ندارم اینه که…


تو این هوای سرد… سرما خوردم…


لحظه به لحظه چِـــکم کنه..


حالمو بپرســـه..


صد تا دکتر پیشنهاد بده و وقتی خونسردی منو ببینه خودش وقت بگیره و به زور ببرتم…


هزار تا خوردنی مفید برام آماده کنه..


وقتی تب دارم…می خوابـــــم…


کنارم باشه و نگرانـــــ و بیــدار…


وقتی با کابوس از خواب می پرم…


به آغـوشش پنــاه ببرم ….


بگه آرومــــ بــــــاش ..مــــن اینجــــام…

 

یـکـی بـه مـن بـگـه چـطـور بـه ایـن مـخـاطـبِ خـاص بـفـهـمـونـم پـشـیـمـونـی دیـگـه فـایـده نـداره..؟


اون روزی کـه خـواسـتـی بـــری عـَربـده مـی زدم نـــــرو.. نـمـی تـونـم .. مــیمــیــرم.. بـمـون


نـدیـدی.. نـدیـدی..


جــلـو روت خـودمـو مـی زدم نـرو.. فـکـرشـم دیـوونـه ام مـی کـنـه..نــــــرو


نـفـهـمـیـدی.. نـشـنـیـدی..


حـالـا چـه فـایـده داره.. چــیـزی از مـن نـمـونـده..مـی بـیـنـیـد چـطـور بـلـده آتـیـشـم بـزنـه؟


لایــــــــــک= چـی مـیـشـه وقـتـی کـه تـنـهـام،تـویِ اوجِ گـوشـه گـیـری


تـــو بـیـای آروم کـنـارم،دسـتـایِ مـنـو بـگـیـری؟


چـی مـیـشـه وقـتـی کـه نـیـسـتـم بــِری گـوشـه ی اتـاقـت،از رو دلـتـنـگـی مـثـلِ مـن گـریـه هـا بـیـان سـراغـت؟


چـی مـیـشـه بـشـنـوم از تـــو، کـسـی غـیـرِ مـن نـداری، خـیـلـی دوسـت دارم بـجـز مـن بـه کسـی مـحـل نـذاری..


خـلـی دوسـت دارم تـو ایـن عـشـق حـِـس کـنـم پـایِ تـو گـیـرِ، تـا بـهـت مـیگـم خـدافـظ دوسـت دارم گـریـه ات بـگـیـره.


چـی مـیـشـه واسـه یـه بـارم چـشـم بـه راهِ مـن بـشـیـنـی،یـا شـبـا وقـتـی کـه خـوابـی ، خـوابـایِ مـنـو بـبـینـی؟


خـیـلـی حـرف تـو قـلـبـم هـَس ، هـنـوزم کـه هـنـوزِ، نـمـی خـوام اصـلا بـدونـی کـه دلـت واسـم بـسـوزه..


دوسـت دارم بـعدِ یـه چـن وقـت کـه مـنـو نـدیـده بـاشـی، وقـتـی کـه بـیـای سـراغـم بـه خـــــــودت رســـــــــیـــــــــده بـاشـی


دیـگـه مـن حـرفـی نـدارم، ای خـــــــــدا بـه مـن نـظـر کـن..


حـرفـایِ مـونـده رو قـلـبـم رویِ احـسـاسـش اثــر کــن..


مـــشـــکــلــم ایـــنـــه کــه جـــز تـــو هـیـچـکـسـی رو دوسـت نــدارم…..

 
چـقـد دلـم تـنـگ شـده واسـه شـب هـایـی کـه تـا صـبـح بـیـدار بـودم..


یـه لـحـظـه خـواب بـه چـشـمـام نـمـی اومـد..


از ذوق دیــدار فـردا.. عـاشـقـانـه هـامـو مـرور کـنـم کـه ….


هـیـچـوقـت دیــدارهـا بـرای مـنم عـادی و خـالـی از اسـتـرس نـشـد….


لایـــــــک=بـاطـری قـلـبـمـو کـسـی نـدیـده؟
یکی از لذتهای دوست داشتنیِ تموم شده اینه که ..


تو ماشین باشیم کنار هم.. دوست دارم تا آخر دنیا برم..


دستاشو بگیرم.. ببوسم.. آروم باشیم..


خوراکی بخوریم.. تو سر و کله ی هم بزنیم..


آهنگهای عاشقونه بخونیم.. یه نیم نگاه به جلو یه نگاه تو چشاش


نمی دونید چقد لذت داشت که من از خیابون رَدِش کنم 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

متن عاشقانه غمگین خداحافظی

 
 چـقـد دلـم تـنـگ شـده…


واسـه زمـانهـایـی کـه خـیـلـی خـسـتـه بـود، اسِ آخـر شـب:


"بـا غـلـط امـلـایـی کـه مـعـلـومـه چـشـاش داره آلـبـالـو گـیـلـاس مـی چـیـنـه" مـن اومـم ،لـالـا دارم، زیـاد..


مـن: خـوش اومـدی جـون مـن،قـدم رو چـشـمـام گـذاشـتـی عـشـقـم..لـالـا بـدون مـن؟ بـیـا سـرتـو بـذار رو پـام


اونـم بـگـه:بـدون تــو نـَه ..بـرام لـالـایـی بـگـو..


مــن:لالا لالا گل پونه ، کیان اومد توی خونه… لالا لالا گل پسته کیانی خسته ی خسته..


لالا لالا گل لاله کیان اومد با صد ناله.. لالا لالا گل فندوق کیان رفته توی صندوق..


لالا لالا گل بادم بخواب جونم بخواب آروم


دیـگـه جـواب نـده.. بـیـهـوش بـشـه

 

یکی از لذتهایی که دیگه نیست..


اینه که هر جا که باشم.. مــــــنـــــو با همون اسمِ خاص که همیشه با کلی عشوه و ناز و اَدا صدا میکرد، صــِــدا کنه.. .


فقط یه بار .. یه بارِ دیگه..هــمـــیــــن

 

کج رویهای دلم این نکته را معلوم کرد 


عشق حتی بار کج راهم به


منزل میکشد


موج های بیقرار و گوش ماهیها که هیچ


عشق گهگاهی نهنگی رابه ساحل میکشد

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

متن غمگین جدید

 

چِــقـــدر دلـَـــم تـَــنـــگــــ شـــده..


بــــرای اس ام اس بـــازی هـــایِ عـــاشــــقـــانــه یِ چــنــد ســاعـــتــه یِ بـــی پــایـــان..


کـــه آخــــرش بـنـویـسـم فـِـــــــعـــــــلــــــا

 

الهی که همیشه شما و عزیزانتون سلامت باشید


اما هیچ لحظه ای زیباتر از اون لحظه نداشتم که حریق منزل رفته بودیم.. سقف کاذب داشت.. حریق سریع رشد کرد و به سقف رسیده بود.. نصفشم خراب شده بود ریخته بود رو سر یه دختر بچه ی ناز


سریع حریق رو مهار کردیم و دختر بچه رو آوردیم بیرون..


بغلش کردم و از خونه دورش کردم.. تو هوای آزاد لباس حریقمو انداختم رو زمین و دراز کشید..


گفتم : اسمت چیه؟


بچه شوکه شده بود و نمی تونست حرف بزنه..


تو این جور مواقع باید ارتباط غیر کلامی برقرار کنیم"جُزی از کارِ"


آروم نوازشش کردم.. دست و صورتش رو تمیز کردم.. یهش لبخندِ با اطمینان زدم که خیالش راحت باشه.. همونجوری که خودمو تو چشمای زیباش می دیدم، لباشو تکون داد که حرف بزنه ..


دستاشو بوسیدم .. آروم گفت: دوســـِت دارم

 

یکی از لذتهایی که دیگه نیست..


اینه که آروم کنارم خواب باشه.. بعد همینجوری خیره بهش نگاه کنم.. نه اینکه خوابم نیاد.. به زور خودمو بیدار نگه دارم تا تماشا کنم که مثله فرشته ها می خوابه..


بعد یهو از خواب بیدار شه و با چشمای بسته بگه :آبـــــــ …


بپرم سه سوت براش آب تَگَری بیارم.. اون بخوره .. نصفشم از زیر چونه اش بریزه … زیر لب بگم: نوش جــــــونـــــت عـــشــــقـــمـــ…


آروم دوباره همونجوری بخوابه و بهش خیره بشم..

 

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

متن عاشقانه جدایی

 

از لحظه های ناب دیروز هرچه بگویم


کم است


اما


حال


می خواهم از


احوال امروزم بگویم:


ذره ذره سلولهای تنم


هنوز در شوک دیدار دیروزند


هنوز احساسِ لمس داغی پوستت بروزنه های وجودم


درحال فوران است


دیشب با همین احساس بی نظیر


باتو به رویا رفتم


توکنارم بودی


بااینکه فاصله داشتیم


گفته بودم هرچه بیشتر ببینمت


بیشتر دلتنگت میشوم


این خاصیت


عزیز بودنت است


بی هیچی بهانه ای


در ذهنم جاری شده ای


ای همه بهانه ام از تو….

 

بوی موهایت ﻧﻤﯽ ﺁید ﻓﻐﺎﻥ ﺯین ﺭﻭﺳﺮﯼ…

ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎید ﮐﻪ ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ ، ﺭﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ !

 

 

هرجا تو باشی دل من همونجاست حتی اگه فاصلمون یه دنیاست

نگاه من میدزده خنده هاتو ، برای اون لحظه که خیلی تنهاست

 

 

عجب دنیایی است


هیچ کس برای کسی کاری انجام نمی دهد،


"بی مزد"


حتی به اندازه گفتن یک


"دوستت دارم"

 

بـا "مـن " راه بـیا …

کـه بـرای " تـو " …

از هـمـه " بـیـراهـه " هـا گـذشتـه ام …

 

 

مگه نمیدونی درگیر عاشقیم


نمیدونی که یادم رفته کیم


نمیدونی تکه کلام منی


نمیتونی از من دل بکنی


بیا که هوا پسه تو دل من


بیا که شده جادو دل من

 

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 دل نوشته غمگین,عکس عاشقانه ,اس ام اس عاشقانه

 

متن عاشقانه غمگین

3.4/5 - (5 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/ibCO
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.