انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

0 836

 انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو

راهنمای انتخاب رژ لب مناسب چهره | انتخاب رژ بر اساس چهره | رژ لب مناسب هر فرم صورت

رنگ رژ لب بر اساس رنگ چهره

 

رژ لب یک نوع آرایش کلیدی برای برخی خانمها  به شمار می آید. هر خانمی تعداد زیادی رژ در کلکسیون لوازم آرایشی خود دارد اما ممکن است به رنگ خیلی از رژها علاقه نداشته باشد و مسلماً استفاده ای از آن رژ نمی کنند.اما بهتر است بدانید که اگر این رنگ از رژها را با رژهای دیگر بصورت ترکیبی استفاده کنید به یک رنگ خیلی شکیلتر و زیباتر می رسید که ممکن است یک رنگ رژ به تنهایی همچین زیبایی را نشان ندهد. اما توجه داشته باشید که رنگ رژ برای پوست های تیره و روشن متفاوت است و بهتر است برای زیبایی بیشتر به برخی نکات از جمله رنگ پوست، چشم و حتی مو توجه کنید.

رنگ رژلب  متناسب با رنگ پوست:

پوست های روشن: نکته جالبی که در مورد انتخاب رنگ رژلب برای پوست های سفید و روشن وجود دارد آن است که استفاده از رژلب های رنگ قرمز تیره و به طور کلی رنگ های تیره برای آرایش های غلیظ روی این نوع پوست ها خیلی خوب جواب می دهد و اما نکته مهمی که در مورد پوست های سفید وجود دارد آن است که به هیچ عنوان نباید از رژلب های رنگ روشن یا ته رنگ زرد برای این نوع رنگ پوست استفاده کرد چرا که باعث رنگ پریده نشان دادن آنها می شود.

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

پوست های تیره: کلاً رژلب های تیره رنگ از جمله عنابی،گوجه ای تیره،قهوه ای،مسی یا از این دسته برای پوست های تیره مناسب هستند و حد المقدور سعی کنید از رنگ های خیلی روشن و یا براق برای پوست های تیره خودداری کنید.

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد
 

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

رنگ رژ لب متناسب با رنگ چشم ها:

برای چشمهای قهوه ای بهترین انتخاب رنگ رژلب، قرمز، قهوه ای و صورتی می باشد.

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

چشمهای آبی با رنگهای صورتی و بژ همخوانی دارند و برای چشمهای سبز رنگ رژلب پرتقالی، قرمز یا قهوه ای توصیه می شود.

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

رنگ رژ لب متناسب با رنگ موها:

دارندگان موهای بلوند و طلایی می تواندد از رنگهای آلویی و صورتی و قرمز صدفی، بنفش مایل به ارغوانی و قهوه ای-قرمز استفاده کنند.

بالطبع افرادی که موهایی با تناژ شرابی دارند به استفاده از رنگهای گرم طیف قرمز، صورتی، بنفش، بژ و صورتی-قهوه ای توصیه می شوند.

موهای قرمز با رژلبهای براق به رنگهای برنزه، مسی، قهوه ای یا نارنجی و کلا رنگهای بژ و قهوه ای قرمز پررنگ زیباتر به نظر می رسند.

خانمهای با موهای تیره می بایست از رنگهای پررنگ رژلب استفاده کنند.مثل قرمز تمشکی، همه طیفهای رنگ قرمز، قرمز شمعدانی، صدفی، گل سرخی، شاتوتی، شرابی، آلویی.

و در پایان خانمهایی که موهای خاکستری یا سفید دارند رنگهای طیف گرم مناسب آنهاست.

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

 

انتخاب رژ لب مناسب براساس رنگ پوست، چشم و مو + عکس،رنگ رژ لب برای پوست روشن،آرایش صورت با پوست گندمی و چشم مشکی،رژ لب بژ،رژ لب قهوه ای خوشرنگ،رنگ رژ لب برای پوست سبزه روشن،چه رنگ رژلبی به پوست سبزه میاد

 

انتخاب رژ لب مناسب رنگ پوست، چشم و مو

2.5/5 - (2 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/IALe
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.