تعبیر خواب زنده شدن مرده + تعبیر خواب شستن مرده و ملاقات با مردگان

6 27,679

تعبیر خواب زنده شدن مرده + تعبیر خواب شستن مرده و ملاقات با مردگان

تعبیر خواب زنده شدن مرده تعبیر خواب شستن مرده تعبیر خواب ملاقات با مردگان تعبیر خواب مردن پدر و مادر تعبیر خواب گفتگو با مردگان تعبیر خواب مردن . اگر خواب در ارتباط با مرده دیده اید این مطلب می تواند به شما کمک کند…حتما مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده,تعبیر خواب دیدن مرده,تعبیر خواب شستن مرده,تعبیر خواب ملاقات با مردگان,تعبیر خواب مردن اعضای خانواده,خواب,تعبیر خواب مردن پدر و مادر

 


دیدن مرده در خواب دلیلی بر ترس و وحشت نیست. مرده در خواب بشارتی است برای دیدار با دوست یا مهمان. چهره و رخسار شاد شخص مرده هم برای شخص بیننده خواب خوب است و هم برای شخص متوفی که نشانه ای از در آرامش بودن روح مرده است.. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 


تعبیر خواب مرده به روایت محمد بن سیرین

 


اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد. اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

 


تعبیر خواب مرده به روایت امام جعفر صادق

 


دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد. اگر در خواب ببینید که مادر یا پدر یا فرزند شما بمیرد یا مرد ( تعبیر خواب مردن پدر و مادر و فرزند – بچه – فامیل – نزدیکان و بستگان – عمه – عمو – عشق ) و بطور کل مرده شدن زنده یعنی آنها طول عمر خواهند داشت . دیدن جنین مرده یا مرده ای که حامله باشد نشان از این هست که خدا به شما یا یکی از بستگان نزدیک فرزندی می دهد که طول عمر زیاد دارد .

نالیدن و ناراحت بودن و نابینا بودن مرده :اگر دیدید که مرده در حال قرآن خواندن است – نماز خواندن مرده -یا مرده کمک بخواهد یا با لباس مشکی و سیاه است یا لاغر شده یعنی از شما کار خیر می خواهد و این خیر فقط در کمک به دیگران است . اگر دیدید که در حال بوسیدن مرده هستید یا او را بغل کرده و در آغوش گرفتید طول عمرتان زیاد می شود یا دوستی قدیمی را دوباره می یابید که عامل موفقیت شما در زندگی می شود . اگر طلا ، پول ، لباس ، غذا یا چیزی از مرده بگیرید بسیار خوب است و نشانه موفقیت در کارهاست و اگر طلا ، پول ، غذا یا چیزی به مرده بدهید یا با او بروید خیلی خوب نیست و باید در زندگی محتاط تر باشید . این بدی ممکن است مالی باشد یا جانی . بهتر است برای رفع بلا به دوروبریهای خود کمک کنید تا دنیا هم به شما خوبی برگرداند .

 


تعبیر خواب مرده از حضرت یوسف پیامبر ع

 


دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد دیدن سلام کردن به مرده شادی بود دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود دیدن جسد مرده (جنازه مرده) در خواب به معنای طول عمر هست . اگر مرده را خونین ببینید 2 امکان وجود دارد . 1- مال او از راه درست به دست نیامده . 2- به مرده ظلم شده است .

 


تعبیر خواب مرده به روایت ابراهیم کرمانی

 


اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند. اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

 


تعبیر خواب مرده به روایت ابن خلیل 

 


اگر دیدید که مردشور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید – تدفین مرده – مرده در قبر- بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود اگر مرده را می شناختید یعنی حال مرده در آن جهان خوب است . اگر دیدید مرده زنده شده یا زنده می شود یا از قبر بیرون می آید یا در حال لبخند زدن و خندیدن و خندان هست یعنی حال مرده خوب است و روحش خوشحال و خندان است و اگر مرده دوباره بمیرد (مردن مرده ) یا مرده را ناراحت و گریان ( در حال گریه کردن – گریه می کند ) دلیل است که روح مرده از چیزی ناراحت است . اگر مرده برهنه ( بدون لباس ) یا عصبانی باشد دلیل است که توشه چندانی ندارد و چشم امیدش به خوبیهای شما در این دنیاست . اگر دیدید کفن پوش است یا با لباس سفید و جامه سفید بر تن دارد یعنی روح مرده شاد است . اگر دیدید مرده ای تشنه و گرسنه هست برای شادی روحش به نزدیکان نیازمند باید خیرات بدهید . اگر دیدید مرده در حال لرزیدن هست و سردش شده چند فقیر را لباس بدهید .

 

تعبیر خواب زنده شدن

3.9/5 - (16 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/BTsh
ممکن است شما دوست داشته باشید
6 نظرات
 1. ابوالفضل می گوید

  سلام من خواب دیدم در غسالخانه ای هستم و یک جسد مرد وجود داشت و کسانی که در آنجا حضور داشتند زن بودن حتی مرده شور ها هم زن بودند بعد هنگامی که داشتیم جسد را میشستیم ناگهان چشمانش را باز کرد انگار زنده شد
  تورو خدا بهم بگین تعبیر این خواب چیه

 2. فاطمه می گوید

  سلام خواب دیدم طبق یک رسم همه مرده هاشون را بیرون میارن و می شورن و دوباره دفن کردن من هم می خواستم همسرم که یکسال هست فوت شده را دوباره غسل بدم و دفن کنم دو تا جنازه بود بدنشون از بالا سالم بود اما پا نداشتن وقتی کفن را باز کردم گفتم اینها نیستن
  بهم گفتن جایی دیگه هست رفتم اما نتونستم بشورمش بدنش یخ زده بود و دهانش باز بود خواهرم مادرم مشغول شستن شدن من بیرون اومدم از اونجا و جالب اینکه زن دایی ام که تازه مرده بود را دیدم که اون هم مرده اش را شسته بود و کارشون تمام شده بود و من با چهره گریان و غمگین اونجا بودم و خیلی هم گریه می کردم .مرده ها بدنشون سالم بود حتی همسرم اصلا بدنش تجزیه نشده بود صورتش بدنش سالم سالم بود .

 3. هاجر می گوید

  سلام ماد من رحمت خدا رفته ولی من خواب دیدم مادرم زنده شده بود ومن مادرم را می شستم

  1. سپیده می گوید

   خواب دیدم بردارشوهرجوان من که چندساله فوت شده دوباره مرده و خواهرشوهر مجبور به شستن جنازه او است و گریه می‌کند که من نمیتوانم وآب گرم نداشتیم که من آتش میکنم و آب می‌خواهیم گرم کنیم ولی عده ای به او کمک می‌کنند اورا غسل می‌دهند و او دوباره زنده می‌شود و سمت من می آید و من از اوفرار میکنم

   1. محمد می گوید

    من جوانی را شستم چند درخواب میاد خانه‌ام بیا با گلاب بشور

 4. سپیده می گوید

  خواب دیدم بردارشوهرجوان من که چندساله فوت شده دوباره مرده و خواهرشوهر مجبور به شستن جنازه او است و گریه می‌کند که من نمیتوانم وآب گرم نداشتیم که من آتش میکنم و آب می‌خواهیم گرم کنیم ولی عده ای به او کمک می‌کنند اورا غسل می‌دهند و او دوباره زنده می‌شود و سمت من می آید و من از اوفرار میکنم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.